Ivo Novak

Director of Digital Marketing Services, DEGORDIAN

‘KAMPANJA’ JE MRTVA: E-commerce digitalni marketing s ROI-em

Ivo Novak je direktor odjela vezanih uz digitalni marketing u Degordianu, jednoj od većih regionalnih digitalnih agencija. Stekao je veliko iskustvo u digitalnom marketingu radeći na projektima digitalnog oglašavanja i strategijama za više od 150 klijenata iz regije i inozemstva te iz različitih industrija. Područja interesa su mu strategija digitalnog marketinga, digitalno oglašavanje, mobile marketing te web analitika kao i razvoj timova, procesa i agencijskih usluga vezanih uz digitalni marketing.

O temi: Još uvijek dosta domaćih web-trgovaca digitalnom marketingu pristupa kao offline marketingu gdje je digital jedan od kanala na kojemu treba iskomunicirati neku poruku/akciju. U ovom predavanju naglasak ćemo staviti na važnost kvalitetnog kontinuiranog, cjelogodišnjeg pristupa digitalnom marketingu u e-commerceu. Čut ćemo kako koristiti sve elemente digitalnog marketinga (oglašavanje, društvene mreže, e-mail marketing, web analitika…) u kombinaciji s podacima koje nam daju korisnici, te kako smisleno evaluirati uspješnost tih aktivnosti da bismo povećali prodaju u web-trgovini.