Melanie Seier Larsen, Boston Consulting Group (BCG)

Melanie Seier Larsen je Izvršna direktorica i Partner u Boston Consulting Group (BCG), vodećoj međunarodnoj menadžment konzalting kompaniji. Melanie ima preko 18 godina iskustva u menadžment konzaltingu s primarnim industrijskim fokusom na Robu široke potrošnje (Consumer practice) i Retail industriju, te na teme koje se tiču Razvoja ljudi & Organizacija u Europi i globalno te je isto dio EMESA Consumer practice vodstva. Melanie je član Nadzornog odbora Udruženja Menadžera od 2008. godine te je bila Predsjednica Ženskog Udruženja Menadžera od 2014-2020. godine. Prepoznata je kao jedan od najaktivnijih zagovornika za jaču ulogu žena u društvu te ravnopravnost spolova u donošenju odluka. Primila je u 2019. nagradu Artemida uručenu od Udruženja Menadžera u Sloveniji, najvrjedniju nagradu za žene u poslu u Sloveniji. U veljači 2020. godine, Melanie je također nagrađena kao “Exceptional Woman of Excellence” od strane Women Economic Foruma u Ljubljani.

TEMA: PREGLED: Globalni trendovi, lokalni izazovi

Melanie Seier Larsen, Izvršna direktorica i Partner u kompaniji BCG, prezentirat će najnovije trendove u retailu kako ih vidi BCG. Budući da je za nama turbulentno razdoblje, naglasak će biti na sve većoj ulozi tehnologije. Provest će nas kroz promjene koje nam je donijela pandemija te dati predviđanja koje će od promjena ostati, a koje će nestati u narednom razdoblju. Najviše promjena će biti oko formata trgovina, prilagodbe novim zahtjevima kupaca te korištenja tehnologije u pružanju najbolje usluge. Dodatno, pružit će i pogled na lokalne izazove s kojima se susreću kompanije u ovoj regiji te dati primjere onih koje su uspješno odgovorile na te izazove.