Nina Baković, RetailUP

Nina Baković kozultantica je s više od 15 godina radnog iskustva u organizaciji poslovanja veletrgovine (prodaja, nabava, računovodstvo, financije, kadrovska služba i razni logistički procesi).

TEMA: POSLOVNO UPRAVLJANJE: Digitalizacija operativnog poslovanja u maloprodaji

Trgovina je oduvijek bila jedna od najdinamičnijih industrija uopće, a s pojavom internetskih trgovina i njihovim nezaustavljivim rastom posljednjih godina, sve je, naravno, postalo još dinamičnije. Današnji moderni trgovački lanci sa stacionarnim trgovinama prihvatili su činjenicu da je kupac “razmažen” intenzivnom komunikacijom s web-trgovinama, pa su i sami zaronili u digitalizaciju s jedne strane te pojačano i višekanalno komuniciraju s kupcima, a s druge strane dodatno su modernizirali svoje informacijske sustave. No važno pitanje koje se postavlja, a vezano je uz mogućnosti koje se digitalizacijom otvaraju  – jesu li nešto promijenili u načinu kojim upravljaju svojom maloprodajnom mrežom, tj. vode li i dalje operacije u maloprodaji, odnosno svoj core business kao i do sada? Nina će predavanje održati zajedno s Davorom Katalinićem, ekspertom za modernu trgovinu s bogatim internacionalnim iskustvom na vodećim pozicijama s direktnom operativnom odgovornošću u velikim trgovačkim lancima i stručnjakom za nabavu, category management i razvoj privatnih robnih marki.