Dario Blažeković

Managing Partner, ADRIA PRICE MANAGEMENT 

STRATEGIJA UPRAVLJANJA CIJENAMA: Kako do konkurentske prednosti

Po završenom sveučilišnom diplomskom studiju poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Dario Blažeković proveo je 10-ak godina u korporativnim sustavima nekih od vodećih globalnih kompanija u pripadajućim industrijama (Schneider Electric, Nestle, KONE Corporation), od čega sedam godina na menadžerskim lokalnim, regionalnim i globalnim funkcijama.

Neke od funkcija koje je obnašao su: regionalni voditelj kontrolinga, regionalni voditelj upravljanja cijenama, financijski direktor i član uprave za financije te globalni voditelj upravljanja i analize prodajnih cijena te upravljanja usklađenošću prodajnih kanala na globalnoj razini.

Svoje formalno obrazovanje dopunio je stručnim edukacijama iz područja kontrolinga, marketinga, prodaje, organizacije i managementa, menadžmenta promjene kao i rukovođenja ljudima. Znanja iz područja upravljanja prodajnim cijenama dodatno je razvijao kroz velike globalne projekte kojima je rukovodio (Pricing Control Tower i Channel Compliance Partner Audit Program) te profesionalno usavršavanje kroz Certified Pricing Professional Program. Dario Blažeković predavač je na visokim učilištima i poslovnim školama, sudionik i izlagač na međunarodnim stručnim konferencijama i kongresima, autor stručnih i znanstvenih radova te član organizacija Professional Pricing Society i Mensa Croatia.

O temi: Trendovi modernog poslovanja, kao što su dostupnost informacija o prodajnim cijenama putem internetskih tražilica, slobodan tijek dobara i usluga u sklopu otvorenog tržišta Europske unije, rast kvalitete i tržišne konkurentnosti dobara uvezenih iz zemalja izvan EU (nekoć percipiranih kao “jeftina roba“) rezultirali su pojačanom konkurencijom na tržištu sa snažnim pritiskom na smanjenje prodajne cijene. Isti izazovi često predstavljaju prevelik zalogaj, posebno za proizvodna poduzeća sa tradicionalnim pristupom upravljanju cijenama koja, pred pritiskom tržišne konkurencije, često upadnu u “zamku diskontiranja“ ili “cjenovni rat“ koji rezultira kontinuiranim padom kontribucijske marže. Znanstveno-analitički pristup upravljanja prodajnim cijenama, slojevita i diferencirana cjenovna politika temeljena na detaljnoj statističkoj (horizontalnoj i vertikalnoj) analizi elemenata “cjenovnog vodopada“ i strategiji cijena temeljenoj na vrijednosti proizvoda, cjenovnoj segmentaciji tržišta i individualiziranoj ponudi alat je koji kompanijama daje značajnu konkurentsku prednost te predstavlja jedan od temeljnih preduvjeta kontinuiranog profitabilnog rasta.