Srečko Debelak

Senior Director, A.T. KEARNEY

REGIONALNI PREGLED MALOPRODAJE: Razumijevanje potreba i navika potrošača 

Srečko Debelak je Senior Director u A.T. Kearneyju. Član je globalnog tima za Consumer Industry and Retail praksu za jugoistočnu Europu. Posjeduje dugogodišnje iskustvo na  vodećim pozicijama u multinacionalnim kompanijama, kao i široko poznavanje konzalting biznisa, gdje je aktivan više od 20 godina. Srečko posjeduje široka znanja na području upravljanja lancima opskrbe, strateškog pozicioniranja i restrukturiranja tvrtki, logistike, optimizacije procesa u maloprodajnim lancima i podizanju operativne učinkovitosti. Svoja znanja je u velikom dijelu koristio na mnogim projektima u regiji i izvan nje. Prije ulaska u AT Kearney Srečko je izgrađivao karijeru u multinacionalnom okruženju (US Department of Commerce, Philip Morris, Sipef Be, Hartmann Ge). Obrazovanje je stjecao na Sveučilištu u Zagrebu (dipl. ing. prometnih znanosti) i u SAD-u (MBA).

O temi:  Kroz ovo predavanje čut ćemo u kojoj su mjeri demografske promjene utjecale na strukturu potrošača; na koji način tehnologija i inovacije utječu na njihovo ponašanje; jesu li povećana očekivanja vezana za sigurnost i sljedivost hrane. Jesu li proizvođači i trgovci iskoristili promjene nastale u demografskoj strukturi potrošača (starenje populacije, rast multikulturalnih društava i polarizacija bogatstva s jedne strane, te polarizacija kupaca s druge: jedni traže premium proizvode i niske cijene, drugi žele jednostavan i ujednačen izbor). Kakva je danas situacija vezana za formate trgovina i njihov tržišni udio (veliki lanci s jedne i convenience trgovine s druge strane). Koliki je utjecaj e-trgovine i kako što bolje razumjeti i prilagoditi se potrebama i navikama potrošača….).